top of page
Na co dzień ze wszystkim sprawami dotyczącymi naszych mieszkań, garaży i ogrodu należy się zwracać do administratora, p. Jacka Karczmarka.
Administracją budynku zajmuje się firma PMG Partner Sp. z o.o.

 

Kontakt do administratora

Jacek Karczmarek, PMG Partner, tel. +48511049502

mail: jacek.karczmarek@pmgpartner.pl

 

​Zarząd Wspólnoty tworzą osoby wybrane przez właścicieli mieszkań spośród osób mieszkających lub pracujących na terenie Wspólnoty.

W skład zarządu wchodzą Bogna Olech i Arkadiusz Słodkowski.

 

Kontakt do zarządu

Arkadiusz Słodkowski, tel. +48607030311

mail: slodkowski@wp.pl

 

Kontakt do recepcji

Recepcja budynku, Agencja Ochrony Alfa, tel. +48604227200

Adres

Wspólnota Mieszkaniowa Wilanowska 208

Aleja Wilanowska 208

02-765 Warszawa

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO
Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Alei Wilanowskiej 208

 1. Wszyscy właściciele lokali i ich rodziny, podnajemcy i goście powinni przestrzegać regulaminu porządku  domowego (zwanego dalej regulaminem) i zachowywać się zgodnie z jego zasadami.

 2. Złamanie regulaminu powoduje upomnienie od Zarządcy, a ponowne może powodować podjęcie działań prawnych przez Wspólnotę Mieszkaniową.

 3. Mieszkańcy i ich goście muszą przestrzegać ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 Oznacza to ściszanie odbiorników radiowych, telewizyjnych, itp. oraz brzmienia instrumentów muzycznych lub śpiewu do takiego poziomu, aby nie przeszkadzało to sąsiadom. Cisza nocna obejmuje cały teren Wspólnoty, w tym garaże, ogród i altanę.

 4. Prace remontowe mogą być prowadzone w godzinach od 8.00 do 18.00 z wyłączeniem sobót i niedziel.

 5. Należy zwrócić uwagę, że hałas przy otwartych oknach lub balkonach może być bardzo uciążliwy.

 6. Zabrania się trzepania i czyszczenia dywanów i innych materiałów na balkonach. Powinno to się odbywać w wyznaczonych miejscach. Tego typu czynności powinno się wykonywać od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 18.00

 7. Zabrania się gry w piłkę oraz innych gier na balkonach w sposób uciążliwy dla innych mieszkańców lub grożący spowodowaniem szkody (np. rozbita szyba).

 8. Powierzchnie wspólne nie mogą służyć do magazynowania jakichkolwiek rzeczy należących do właścicieli lokali, ich rodzin, podnajemców, gości.

 9. Tereny zielone zaliczające się do powierzchni wspólnych nie mogą być zagospodarowywane bez zgody Zarządcy.

 10. Obowiązuje zakaz palenia na klatkach schodowych.

 11. Wszyscy mieszkańcy powinni w sposób prawidłowy korzystać z urządzeń technicznych budynku, takich jak instalacje gazowe, elektryczne, zgodnie z przepisami regulaminu i specjalnymi instrukcjami znajdującymi się w załączniku nr 1

 12. Wszelkie zauważone uszkodzenia i awarie rur wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych zarówno w obrębie własnego mieszkania jak i powierzchni wspólnych należy zgłaszać Zarządcy. Należy w miarę możliwości zabezpieczać je przed dalszymi uszkodzeniami.

 13. Nie wolno instalować anten telewizyjnych, radiowych oraz rolet, krat, reklam i innych elementów na zewnętrznych ścianach budynku i dachach bez zgody Zarządcy. Jeśli taka instalacja spowoduje uszkodzenie dachu lub ściany, koszty napraw ponosi użytkownik lub użytkownicy.

 14. Nie wolno zanieczyszczać miejsc w pobliżu pojemników na śmieci oraz pozostawiać śmieci na klatkach schodowych i garażach, dachu oraz częściach wspólnych piwnic.

 15. Mieszkańcy i ich goście nie powinni zaśmiecać powierzchni wspólnych. Jeśli na tych  powierzchniach prowadzone są prace powodujące zaśmiecenie to należy uporządkować teren niezwłocznie po ich zakończeniu.

 16. Przechowalnie i piwnice powinny być użytkowane zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 2

 17. Jazda i parkowanie samochodów i motocykli jest ograniczona do wytyczonych dróg, stanowisk oraz garaży przeznaczonych do tego celu. Szczegółowa instrukcja w  załączniku nr 3

 18. Właścicieli psów i kotów  muszą przestrzegać instrukcji zawartej w załączniku nr 4

 19. Donice, skrzynki na kwiaty oraz inny sprzęt trzymany na zewnętrznych parapetach i balkonach musi być odpowiednio zabezpieczony przez obsunięciem się.

 20. Należy przestrzegać przepisów przeciwpożarowych. Dotyczy to szczególnie palenia papierosów, korzystania ze świec czy pracy z otwartym ogniem, użyciem gazu, elektryczności itd. Przepisy przeciwpożarowe znajdują się w załączniku nr 5

 21. Zmiana sposobu użytkowania lokalu z mieszkalnego na użytkowy wymaga zgody Zarządcy wspólnoty. Prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym bez uprzedniej zgody Zarządcy jest zabronione.

 22. Wszystkie pomieszczenia i elementy w budynku muszą być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

  Regulamin korzystania z zabawek

 1. Korzystanie z zabawek dozwolone jest wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.

 2. Przy korzystaniu z trampoliny należy przestrzegać umieszczonych na niej zasad bezpieczeństwa.

 3. Wspinanie się na domek jest zabronione.

 4. zmianie położenia i umieszczanie nowych zabawek możliwe jest wyłącznie za uprzednią zgodą zarządu.

bottom of page